-PSYKOLOGISKA BEHANDLINGAR-

EMDR

Sagus erbjuder, i tillämpliga fall, bearbetning av svåra upplevelser utifrån metodiken EMDR.

”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”.

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.
EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Har du en fråga om just detta ämne så är du välkommen att kontakta mig.

Sven Åke Gustavsson är leg sjuksköterska (spec. psykiatri), leg. psykoterpeut. Msc i ledarskap för förändring, förbättring förnyelse Certifierad EMDR terapeut.

Kontakta mig!
SE FILM