-PSYKOTERAPI OCH PSYKOLOGISK BEHANDLING-

Psykoterapeut i Växjö

Människor söker samtalshjälp av många olika anledningar, såväl utifrån problematik som rent förebyggande och personlighetsutvecklande.

Upplevd problematik

Vanligtvis föranleds samtal av någon form av upplevd problematik. Det kan handla om psykiskt illabefinnande – symtombelastning tex ångestbesvär, nedstämdhet eller stressrelaterade yttringar. Relationsproblem tex med arbetskamrater, närstående eller grannar kan utgöra ett annat skäl. Ett tredje område kan vara Livskriser tex att drabbas av kronisk sjukdom eller hamna i arbetslöshet.

Psykoterapi kan även ses som en förebyggande insats, främja psykisk hälsa och personlighetsutveckling. T.ex. för att fungera bättre i sin arbetsroll. När det gäller chefer vet vi att ökad självkännedom är grunden för ett gott ledarskap. Ökad självkännedom är en gemensam nämnare för all form av psykoterapi dvs att kunna förstå sig själv och andra bättre och på så sätt klara dagliga påfrestningar och fungera bättre i sociala sammanhang.

SAGUS jobbar som psykoterapeut  i Växjö i huvudsak men kan ta klienter från andra delar av landet med så tveka inte att ta kontakt.

Har du en fråga om just detta ämne så är du välkommen att kontakta mig.

Sven Åke Gustavsson är leg sjuksköterska (spec. psykiatri), leg. psykoterpeut. Msc i ledarskap för förändring, förbättring förnyelse Certifierad EMDR terapeut.

Kontakta mig!
SE FILM