-ORGANISATION OCH LEDARSKAP-

Ledarutveckling

Sagus erbjuder ledarträning och handledning.

Ledarutveckling

Sagus erbjuder ledarträning och handledning. Sagus erbjuder även kortare interventioner för chefer såväl individuellt som i grupp tex workshops, leda personaldagar kring avgränsade teman, rådgivning.

Ledarskap är en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektivitet och framgång hos den organisation de tillhör (House m.fl.1999). Ledarskap är dels processen att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt, dels processen att under lätta individuella och kollektiva ansträngningar att nå delade mål (Yukl 2002 s.7).

Ovanstående är två definitioner av ledarskap som i första fallet fokuserar på ledaren som person och i andra fallet lyfter fram ledarskapet som en process.
Ledarrollen är alltså omfattande och krävande. Vill du åstadkomma en reell utveckling i din roll?

Vi skapar chefsutvecklingsprogram tillsammans med uppdragsgivaren. Individuell ledarträning och handledning innebär att vi lägger en stabil grund för att skapa fokus på vad du som ledare behöver för din utveckling. Därefter praktiskt omsätta och träna färdigheter i ledarskapet.  Det kan t.ex. specifikt handla om att öka förmågan att samarbeta, kommunicera, fatta beslut eller leda förändringar. Det handlar dessutom hela tiden om att
lära saker om dig själv som du kan använda i din strävan att bli en ännu bättre ledare.

Ledarträning/handledning bygger på att förena djupa personliga insikter med att pröva och omsätta färdigheter i vardagliga ledarsituationer.

Har du en fråga om just detta ämne så är du välkommen att kontakta mig.

Sven Åke Gustavsson är leg sjuksköterska (spec. psykiatri), leg. psykoterpeut. Msc i ledarskap för förändring, förbättring förnyelse Certifierad EMDR terapeut.

Kontakta mig!
SE FILM