-ORGANISATION OCH LEDARSKAP-

Grupp och team utveckling

Sagus erbjuder att på olika sätt stödja grupper, ledningsgrupper och team att utveckla sin förmåga och effektivitet.

Grupp och team utveckling

Sagus erbjuder att på olika sätt stödja grupper, ledningsgrupper och team att utveckla sin förmåga och effektivitet.

Grupper har sedan urminnes tider spelat huvudroll för människans överlevnad och utveckling av samhällen/kulturen. Det har funnits tider då människor försökt lämna detta samarbetsberoende t.ex .när vi förde in löpande band principen och exakt definierade varje persons uppgift för att därmed kunna utföra sitt jobb utan inblandning från andra. Många gånger kunde och kan detta vara effektivt.

Samhällsutveckling och kunskapsexplosion har medfört insikter om att arbetet nått en sådan komplexitet att det kräver samarbete. Löpandebandprincipen har i flera avseenden förlorat sin relevans. Vi är alltmer beroende av samarbete och hänvisade till olika former av grupper för att kunna lösa våra arbetsuppgifter. Gruppers effektivitet är väldigt olika, en del extremt effektiva, andra mediokra och en del katastrofala.

Många gånger finns en stor okunnighet om hur arbetsgrupper fungerar och hur medlemmar och ledare kan arbeta tillsammans för att skapa effektiva och produktiva team. Vårt uppdrag handlar om att på olika sätt stödja organisationer att utveckla sin förmåga och utveckla en kultur där människor kan samarbeta och fungera effektivt tillsammans.

Utvecklingområden som ofta återkommer är t.ex .förståelse och kunskap om hur grupper fungerar och gruppdynamik , samspel och kommunikation eller klargörande av uppdrag och roller (skriftlig dokumentation kan finnas men var och en gör sin egen tolkning vad detta innebär). Ofta inleds en utvecklingsprocess med en analys av gruppens nuläge.

Har du en fråga om just detta ämne så är du välkommen att kontakta mig.

Sven Åke Gustavsson är leg sjuksköterska (spec. psykiatri), leg. psykoterpeut. Msc i ledarskap för förändring, förbättring förnyelse Certifierad EMDR terapeut.

Kontakta mig!
SE FILM